Skrivande

Mitt mål är att texter ska vara tydliga och lättillgängliga, vare sig det gäller reportage eller faktatexter.

Jag har utbildning i journalistik, klarspråk och kreativt skrivande. Under ett år var jag vikarierande redaktör för tidningen Kriminalteknik inom Polisen, och jag skrev artiklar för den i tre år. Andra tidningar jag har skrivit för är Nyheterna/Östran, Kvinnotryck och Stockholms fria tidning. Jag har även skrivit boken Välja sig själv som bygger på intervjuer med unga kvinnor på flykt.


Tidigare arbeten

Bok

Välja sig själv på Notis förlag.


Tidningen Kriminalteknik

Vad händer med dna-träffarna?

Platsundersökning vid misstänkt miljöbrott

Försvarsmakten utbildas i brottsplatsfotografering

IT-forensiska undersökningar vid SKL

Kulor och hylsor analyseras med 3D-teknik

Förundersökningsledare utbildas vid SKL

Stor ökning av syntetiska droger

Nationell utbildning för lokala brottsplatsundersökare

Samarbete för snabbare klassning av nya droger

Beredskap för kemiska analys av toxiner

Nya rekommendationer för framkallning av fingeravtryck

Prüm: Sverige är snart operativt på alla områden

Kriminalteknikerna är en viktig länk i rättsväsendet