Arbetsprover

Jag har utbildning i journalistik, klarspråk och kreativt skrivande. Under ett år var jag vikarierande redaktör för tidningen Kriminalteknik inom Polisen, och jag skrev artiklar för den i tre år. Andra tidningar jag har skrivit för är Nyheterna/Östran, Kvinnotryck och Stockholms fria tidning. Jag har även skrivit boken Välja sig själv – om kultur, frihet och heder.

Webb
I över tio års tid har jag byggt webbplatser till företag och föreningar. Jag har även arbetat med webbplatser och intranät inom Polisen och på Länsstyrelsen Östergötland.

Jag bygger webbplatser med plattformen WordPress, där du lätt kan redigera innehåll själv. En webbplats kan ta från några timmar till dagar att göra, det beror på hur mycket innehåll och funktioner du vill ha med.

mbemassage
www.mbemassage.se
jordbrukaren
www.jordbrukaren.se
lanstidningen
www.lanstidningen.se
tebladet
Tebladet
him
HIM